Har du spørsmål?

Hårek Kristoffersen
Teknisk leder/Prosjektansvarlig
hk@atendi.no
+47 901 42 735

LED Salslys

Sommeren 2012 begynte arbeidet med å bytte ut gamle lyskilder på alle scener ved Det Norske Teateret. DNT sine konsulenter ÅF consult anbefalte GDS Arc system, dette på grunn av lyskvaliteten og dimme-egenskapene til GDS sine led-lamper. At det var mulig å installere nye LED kilde i gamle chassis var også et stort pluss! Samtidig er det installert ETC Paradigm-anlegg for å kontrollere lampene. Dette innebærer at all salsbelysning i alle saler på DNT er GDS Arc 1 cell LED (totalt nesten 200 lamper), og alle tre scenene har ETC Unison eller Paradigm anlegg for salslysstyring. Salsbelysning kan kontrolleres både fra LCD paneler og fra lysbord. Samtidig er det unik adresse på alle lamper slik at lysbordoperatør har full kontroll på den enkelte lampe.

 

Vi har brukt:

  • GDS ARC System 1Cell
  • ETC Paradigm
  • ETC Unison

Kontaktinformasjon

Kristian IV`s gate 8
0164 Oslo

Kontaktperson: Lars Lyng
Telefon: 92471574
E-post: lars@detnorsketeatret.no
Nettside: https://www.detnorsketeatret.no
År: 2013

Relaterte nyheter