Wireless Solution Micro

Jeg anbefaler Wireless Solution Micro og mener at dette lille settet burde være i alle freelancere sin bag. Både sender og mottaker kan gå på batteri. Levetiden til mottakeren ved bruk på batteri, er over 4 timer! Det er raskt å sette opp og fungerer alltid!