INFORMASJON

Atendi AS har i dag levert oppbudsbegjæring etter at det ikke har lykkes styret å få i havn en ny finansieringsplan inkludert tilførsel av kapital gjennom en emisjon.

Gjennom og etter pandemien har selskapets omsetning vært betydelig redusert og medført negative driftsresultater. Først ved at vesentlige deler av selskapets viktigste kundesegmenter har hatt redusert aktivitet over lang tid, samt etterpå ved at flere av selskapets produsenter har hatt leveringsproblemer pga ettervirkninger etter pandemien.

Selv om utsiktene for 2023 er vesentlig bedre, så har det imidlertid ikke lykkes å få på plass den ønskede finansieringen. Vi takker våre kunder, leverandører og partnere for et meget godt samarbeid over mange år. 

I samarbeid med bostyrer og bank vil vi vurdere mulighetene for å videreføre hele eller deler av driften av Atendi i et nytt driftsselskap for derved å kunne ivareta ansatte, kunder og leverandører på best mulig måte.


Today Atendi AS submitted necessary documents to dissolve the company. Despite best efforts the board has been unsuccessful in raising adequate funding or create share capital increase.

Throughout and post pandemic, Atendi AS has suffered severe decline in income and consequently negative profit margins. Initially by substantially reduced activity with parts of Atendi´s most important customer base over prolonged time, and later by increasing delays in deliveries from a multitude of Atendi´s suppliers as result of late effects of the pandemic.

Despite prognosis for 2023 being significantly better, raising satisfactory capital and financing has not succeeded. We take the opportunity to thank our customers, suppliers and partners for the trust and cooperation over so many years.

In concert with estate trustee and financial institutions, we are examining our options to transfer all or parts of Atendi´s operation and obligations in Norway to a new corporation to be able to preserve employees, customers and suppliers in all parties best interest. 

Atendi companies and operations in other countries are not affected by this.

Publisert: 2. februar 2023