Har du spørsmål?

TBA
Lys
post@atendi.no
+47 918 02 000

Sogn og Fjordane Teater

Vi gratulerer Sogn og Fjordane Teater med nytt lysbord fra ETC!

Sogn og Fjordane Teater (SoFt) er regionteater i Sogn og Fjordane med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Førde kommune som eiere. Teatret ble etablert i 1977 og har staten som største bidragsyter. Administrasjon, scene og verksted ligger i Førdehuset. SoFt har i dag 18 fast ansatte. Teatret har nynorsk som scenespråk og har de siste åra satset sterkt på ny norsk dramatikk med historier fra regionen.

Valget endte på ETC Cobalt 10 grunnet dens fleksibilitet og turnévennlige størrelse. Bordet ble i tillegg levert med en ekstra touchskjerm for å gjøre programmeringen enda enklere og oversiktlig. I tillegg ble det levert en ETC ColorSource Console 20AV til prøvesal og mindre oppsetninger.

Vi takker Sogn og Fjordane Teater for valget og gleder oss til å se bordet på veien.

Publisert: 7. februar 2017