Har du spørsmål?

TBA
Lys
post@atendi.no
+47 918 02 000

Spekter oppgraderer

Vi gratulerer Spekter Lys & Scene med en stor Clay Paky oppgradering. Før høstens TV programmer starter var det nødvendig å øke beholdningen av Mythoser og 1500 profiler og spotter.
Totalt sitter nå Spekter Lys & Scene på:

19 x Clay Paky 1500 Profile
19 x Clay Paky 1500 Spot
21 x Clay Paky Mythos

Vi takker for tilliten og ser frem til en lysende TV høst!

Publisert: 29. august 2016