Har du spørsmål?

Hårek Kristoffersen
Teknisk leder/Prosjektansvarlig
hk@atendi.no
+47 901 42 735

ETC TAKLYS

Styringssystem og lamper til Ibsenhuset

Ibsenhuset har de siste månedene gjennomført en større oppgradering hvor all belysning i sal og foaje har blitt byttet ut. Elektrik Solutions AS har levert produkter og teknisk kunnskap til installatør SecTech.

Ibsenhuset ønsket seg LED-belysning i salen og valget falt naturlig på ETC D40. En av utfordringene ved dette var imidlertid at det ikke var fysisk plass til ETC D40 i alle eksisterende lampehull. Dette ble løst ved å benytte en miks av ETC D40 og ETC D22 – sistnevnte den nyeste LED-lampa i Selador-familien. ETC D22 har de samme kvalitetene som en D40, men har kun 22 LED og dermed mindre fysiske mål.

For foajeene ble det ut fra behov og budsjett valgt en LED-lampe med DALI-forkobling. Totalt er det dermed godt over 100 stk ETC D40/D22 Selador i sal, og rundt 500 DALI-lamper som kontrolleres av et og samme ETC-system. Denne styringen er bygget opp rundt 2 stk ETC Paradigm-prosessorer og en ETC Mosaic.

For salen er det installert 2 stk LCD-skjermer for systemet, hvorav en er portabel. I foaje er det installert 6 stk knappe-paneler for styring av lamper. Samtidig er det installert 4 stk ETC Nett/DMX noder slik at det er mulig å trigge lys i foaje over DMX. Samtidig ligger ACN som hovedsignal i systemet, slik at det er mulig for lysteknikerne å kontrollere samtlige lampepunkter fra et lysbord med nettverksutgang.

For å oppfylle alle ønskemål Ibsenhuset hadde, har Elektrik Solutions AS jobbet i tett samarbeid med husets tekniske personell ved design av grensesnittet på LCD-paneler og øvrige funksjoner i systemet.

Vi takker for oppdraget og gratulerer!

Publisert: 5. februar 2014