Har du spørsmål?

Hårek Kristoffersen
Teknisk leder/Prosjektansvarlig
hk@atendi.no
+47 901 42 735

GDS I ALLE SALER

Elektrik Solutions AS har i sommer sluttført installasjonene av GDS Arc LED belysning som salslys på DNT. Nå var det Scene 2 som stod for tur, og 65 glødepærer er blitt byttet ut med GDS Arc 1 Cell LED lampe. Samtidig er det installert ETC Paradigm-anlegg for å kontrollere lampene.
Dette innebærer at all salsbelysning i alle saler på DNT er GDS Arc 1 cell LED (totalt nesten 200 lamper), og alle tre scenene har ETC Unison eller Paradigm anlegg for salslysstyring. Salsbelysning kan kontrolleres både fra LCD paneler og fra lysbord. Samtidig er det unik adresse på alle lamper slik at lysbordoperatør har full kontroll på den enkelte lampe.

Publisert: 30. august 2013