Har du spørsmål?

Hårek Kristoffersen
Teknisk leder/Prosjektansvarlig
hk@atendi.no
+47 901 42 735

HÅLOGALAND TEATER

Oppgradering på Hålogaland Teater

Hålogaland Teater i Tromsø stod ferdig i 2005 som en full ETC-installasjon og ble omtalt i flere internasjonale tidsskrifter som en fremtidsrettet installasjon. Det har den også vist seg å være, men nå var det tid for å oppgradere noen deler av anlegget.
Elektrik Solutions AS har nå levert 15 stk Pathway Octo-noder (som kommer til å erstatte ETC Net2-noder og splittere). Dette betyr at Hålogaland får muligheten til å distribuere 15 x 8 DMX universer ut i lysriggen samtidig.

Fakta om nodene:
– 8 porter som individuelt kan settes opp som inn eller ut
– Adressestøtte for opp til 128 universer
– DMX routing på univers- og kanalnivå
– LCD panel for konfig og info
– Full konfig- og “showfile”-management med Pathport Manager 5 (over nettverk)
– sACN (Net3) ArtNet, Pathport og Shownetprotokoll

Elektrik Solutions AS har også byttet ut et åttitalls XLR 5 pin’s DMX kontakter. DMX kabling er utført med Cat5e FTP solide core. (De loddede 5 pin XLR-kontaktene er byttet med 5 pins XLR kontakt med IDC-terminering. Dette pga svakheten det ellers gir om man lodder direkte i XLR-kontakten.)IDC kontakten gir riktig terminering av Cat5e FTP kabel i XLR-plugen. Siden alle 5 pinnene i kontaktene er terminert, er det også mulig å kjøre 2 x DMX univers over en 5 pin XLR. Dvs at teateret har mulighet for ca 240 DMX linjer ut i sal fra dimmerrom.

Hålogaland Teater har også fått ny overvåkings-PC for lys-nettverk i losje med Pathport Manager 5 hvor det vil være mulig å konfigurere alle 120 DMX universe fra Pathport noder.

Ellers har Elektrik Solutions AS utført service på alle 11 ETC Sensor + 48 esr-rack på teateret. Alle 11 rack kjører fortsatt like trofast, som da de ble installer. Alle termineringer er blitt ettertrukket med moment, alle prosessorer er oppgradert til siste software, samt at de nå styres over ACNs fra MA-lysbordet teateret bruker.

Med denne oppgradering har Hålogaland Teater igjen tatt den lystekniske installasjonen et nivå opp og fremstår fortsatt som en særdeles fremtidsrettet installasjon!

Publisert: 21. august 2013