Har du spørsmål?

TBA
Lys
post@atendi.no
+47 918 02 000

SHOW BABY 5

City Theatrical lanserer nå en oppfølger til SHoW Baby. Kort fortalt øker den nå fra 1 univers til 5 universer, og har dermed fått navnet SHoW Baby 5.
SHoW Baby 5 har fem SHoW id-kanaler som tillater den å bruke flere enheter som sendere, samt for å unngå interferens med andre SHoW Baby’er i nærheten.
SHoW Baby 5 er fortsatt «plug and play». Hver enhet er en mottager og ved å plugge DMX IN vil den automatisk endre seg til å bli en sender. Hvis ingen ting er plugget i inn-porten, er den automatisk en mottaker.
SHoW Baby 5 ligger på samme pris som sin forgjenger, og de kan selvsagt brukes om hverandre.

Hvordan fungerer den?
Det er syv indikatorlys i front av en SHoW Baby; fire er for signal styrke, en indikerer om den er en sender, en indikerer om den er en mottaker og en indikerer datatrafikk. I SHoW Baby 5 har dataindikatoren fått navnet «ID/DATA» og den har dermed en tilleggsfunksjon. Den indikerer nå også hvilken id-kanal boksen har. For å endre id-kanal trykker man på en knapp bak på SHoW Baby 5 inntil du har valgt hvilken farge/frekvens du ønsker å bruke. Gjør det samme med mottakeren og du er klar til å bruke enhetene. Hver frekvens har sin egen farge. SHoW Baby 5 er – som sin forgjenger – kompatibel med SHoW DMX Neo og kan brukes som mottakere sammen med denne. SHoW Baby 5 kan leveres med både 5- og 3-pins XLR-kontakter.

Publisert: 14. august 2013