A.LEDA K.10

Østfold Teater er en fylkeskommunal virksomhet basert på statlig og kommunalt samarbeid. Visjonen deres: Østfold Teater er i alle østfoldingers hjerter, skaper identitet og tilhørighet.

I den forbindelse har de utvidet sin lysavdeling med Clay Paky A.Leda K.10. Vi gratulerer de og ser frem mot flere samarbeid.

Østfold Teater produserer 2-3 egne turneforestillinger i året. Produksjonene turnerer skolene i Østfold som en del av Den kulturelle skolesekken. Med innføringen av kulturhusnettverket, i regi av Østfold Kulturproduksjon, vil forestillingene også kunne turnere kulturhusene i fylket. Målgruppen er hovedsakling barn og unge, men Østfold Teater lager også teater for et voksent publikum.

Besøk Østfold Teater sine hjemmesider for mer informasjon.

Publisert: 28. februar 2013