LEASING

Leasing av utstyr kan være et gunstig alternativ!

Elektrik Solutions har inngått samarbeidsavtale med SG Finans for å kunne tilby våre kunder leasingfinansiering på utstyr fra oss. Ved leasing disponerer du utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, slik at kostnaden blir fordelt over den tiden du kan gjøre deg nytte av utstyret, og det kan skape inntekter for deg. Leieperioden for utstyr på leasing vil vanligvis være fra 3 til 5 år, avhengig av type utstyr og hva du som kunde ønsker. Leasing kan benyttes både av offentlig sektor og av alle næringsdrivende.

Ringer du oss så kan vi gi deg leasingpris og/eller kjøpspris på direkten!

Publisert: 25. januar 2013